SAM: bandymai įbauginti net anonimiškai kreiptis pagalbos neturi būti toleruojami

SAM: bandymai įbauginti net anonimiškai kreiptis pagalbos neturi būti toleruojami

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į teisėsaugos prašymą pateikti visą informaciją, susijusią su anoniminiu skundu dėl mobingo Klaipėdos universitetinėje (KUL)...
Read More
Naujasis koronavirusas: situacija stebima ir rengiamasi galimoms grėsmėms

Naujasis koronavirusas: situacija stebima ir rengiamasi galimoms grėsmėms

2019 m. sausio 27 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) surengtame SAM Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje aptarta naujausia situacija dėl...
Read More
Tarptautiniai ekspertai padės efektyvinti Lietuvos gydymo įstaigų valdymą

Tarptautiniai ekspertai padės efektyvinti Lietuvos gydymo įstaigų valdymą

Lietuvoje planuojama skirti daugiau dėmesio ir pagalbos gydymo įstaigose dirbantiems vadovams. Tam pasitelkta Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) ir Edinburgo Karališkasis...
Read More
Lietuva rengiasi naujovėms – bus diegiamos telemedicinos paslaugos

Lietuva rengiasi naujovėms – bus diegiamos telemedicinos paslaugos

Siekiant gerinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų kokybę bei prieinamumą regionų gyventojams, Lietuva rengiasi diegti užsienyje populiarias telemedicinos paslaugas, kai pasitelkus...
Read More
Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė grįžta prie vidinio maitinimo

Respublikinė Vilniaus Psichiatrijos ligoninė grįžta prie vidinio maitinimo

„Daugiau vaisių, daržovių ir įvairovės“ – tokie yra pirmieji  pacientų, jau išbandžiusių naująjį Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės (RVPL) meniu, atsiliepimai....
Read More

sub meniu


Jaunimas gelbėsis pats…


Šiuo metu stebint nuolatines peripetijas Seime ar Vyriausybės struktūrose dėl tabako ir alkoholio kontrolės, kartais apima beviltiškumo jausmas, nes susidaro įspūdis, kad iš viso ką nors suvokiančių politikų liko labai nedaug ir ta nedidelė dalis yra nepajėgi pasipriešinti piktybiškai nusiteikusių visuomenės sveikatos diletantų masei, kuriai tabakas ir alkoholis yra tokios pat prekės kaip muilas ir skalbimo milteliai.

Tačiau nusiminti matyt nereikia, nes auganti karta, iš kurios ateis nauji politikai, suteikia optimizmo. Ką reiškia vien Lietuvos moksleivių parlamento raginimai nebeleisti ugdyti klaidingų socialinių įgūdžių ir iš parduotuvių pašalinti limonadinį šampaną. Ne mažiau aktyvūs jie buvo ir svarstant alkoholinių gėrimų reklamos apribojimo klausimus.

Kompanija Philip Moris ne veltui stengiasi „nusipirkti“ gabiausius studentus, siūlydama jiems įvairias stipendijas ir darbo galimybes. Tokiu būdu atsiranda masiniu gyventojų žudymu užsiimančioms kompanijoms lojalūs žmonės, kurie gavę paramą praranda moralinę teisę kalbėti apie šių kompanijų vykdomą destruktyvią veiklą.

Bet kompanijos visko nupirkti negalės ir nesugebės, nes nuolat bręsta naujos iniciatyvos. Štai visiškai neseniai vykusio HELP (www.help-eu.com) studentų susitikimo dalyvių rekomendacijos ES institucijoms:

1. Visiems laikams įtraukti Europos jaunimą į visus su tabako problemomis susijusius sprendimus ir jų ieškojimą, sukuriant nuolatinį Europos jaunimo tinklą, skirtą tabako kontrolei.

2. Rekomenduoja sukurti gaires visoms švietimo institucijoms, siekiant teikti vykdomąją tabako kontrolės programą visiems studentams/moksleiviams.

3. Sukurti strategiją, kuria būtų siekiama įvesti vienodus įstatymus visose ES tautose.

4. Sukurti bendrą fondą, skirtą finansuoti tabako kontrolės projektams ir nepriklausomiems tyrimams su lengva dotacijų prieiga.

5. Palaikyti ūkininkus, kurie nori atsisakyti tabako ūkio ir pradėti verstis kita ūkio plėtra.

6. Padidinti HELP kampanijos matomumą ir svarbą, kuri turėtų veikti kaip platforma priimant su tabako kontrole susijusius sprendimus ir veiksmus.

HELP studentų tinklo susitikimo dalyviai rekomenduoja nacionalinės valdžios institucijoms realizuoti ir laikytis Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) pagrindų konvencijos su tabako kontrole susijusiems klausimams spręsti, pabrėžiant šias rekomendacijas:

1. Didinti mokesčius, gaunamus iš tabako produktų ir produktų, susijusių su tabako vartojimu bei skirti, investuoti surinktus pinigus prevencijos bei metimo rūkyti programoms.

2. Teikti finansinę ir politinę paramą NVO plėtoti prevencines programas, paremtas neformaliu ugdymu.

3. Vystyti privalomojo švietimo programas su tabaku susijusiomis temomis, pritaikytomis kiekvienai amžiaus grupei ir kultūrai, pradedant nuo pirmųjų metų formalaus ugdymo.

4. Uždrausti visas tabako gaminių reklamos formas, įskaitant tiesioginį gaminių reklamavimą, rėmimą, aukojimą, stipendijas ir netiesioginę reklamą.

5. Uždrausti rūkymą visose viešosiose vietose ir užtikrinti, kad to būtų laikomasi, skiriant baudas ar/ir viešuosius darbus už nusižengimus.

6. Apriboti tabako produktų pasiekiamumą, uždraudžiant prekybą automatuose ir griežtinant, apribojant tabako gaminių matomumą parduotuvėse.

7. Apsaugoti labiausiai pažeidžiamas grupes, siekiant didinti žinomumą apie neigiamus efektus, sukeliamus pasyvaus rūkymo.

HELP studentų tinklo susitikimo dalyviai rekomenduoja jaunimo/studentų ir nevyriausybinėms organizacijoms:

1. Įsitraukti į sprendimo priėmimo procesus, skatinant stebėjimo ir vertinimo sistemų įgyvendinimą pagal PSO sukurtus konvencijos rėmus tabako kontrolės klausimu.

2. Bendradarbiauti ir keistis geriausiais pasiektais rezultatais vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis. Dirbti, kuriant internetinę platformą, kuria būtų galima keistis informacija ir kurti internetinius tinklus.

3. Užtikrinti organizacinį rėmimą ir skatinti gebėjimų lavinimą: teikiant žinias, jas valdant ir saugant.

4. Remti tabako kontrolės projektus, duomenis, kurie pagrįsti moksliniais tyrimais, ir metodus, kai įmanoma.

5. Užsiimti kitų pilietinių visuomenės organizacijų palaikymu, pavyzdžiui, renginių „be dūmų”, rengiamų nevyriausybinių organizacijų (NVO), skatinimas.

6. Kurti stipresnį išorinį įvaizdį, pasinaudojant komunikacija ir įdiegiant logotipus ar ženklinius žymenis. Turėtų būti sukurtas bendras bedūmės aplinkos („smoke-free“) logotipas.

7. Atmesti bet kokį finansavimą ar bendradarbiavimą su tabako pramone arba giminingomis organizacijomis.

Paskutinis punktas turėtų būti savotišku moraliniu priekaištu Lietuvos aukštosioms mokykloms, kurioms iki šiol pinigai nekvepia ir bet kuri kompanija pasisiūliusi paremti mokslą tampa geriausiu bičiuliu, nors dėl šių kompanijų veiklos sėkmės kentės dar ne viena karta.

Komentuok !

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *