Trumpa refleksija apie pirmąjį Prezidento rinkimų turą

Trumpa refleksija apie pirmąjį Prezidento rinkimų turą

Pirmiausia labai ačiū visiems ir kiekvienam atėjusiam į rinkimus ir išreiškusiam savo pilietinę valią. Dėl to, kad dabartinis šalies vadovas...
Read More
Ilgoji Europos Parlamento rinkimų programa

Ilgoji Europos Parlamento rinkimų programa

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Europos Parlamento rinkimų programa Lygiaverčiai europiečiai Gerbiami Lietuvos piliečiai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai...
Read More
Trumpoji Europos Parlamento rinkimų programa

Trumpoji Europos Parlamento rinkimų programa

Lygiaverčiai europiečiai Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovai Europos Parlamente dirba, kad Europos Sąjungoje neliktų antrarūšių narių, kurių vartotojams maistas,...
Read More
Laidoje „Lygiaverčiai Europiečiai” apie sveikatos sistemą Europos Sąjungoje

Laidoje „Lygiaverčiai Europiečiai” apie sveikatos sistemą Europos Sąjungoje

https://www.youtube.com/watch?v=6_RoDvZ-W18 #OpozicijosTelevizija pristato diskusijų klubą #LygiaverčiaiEuropiečiai, kuriame diskutuojama rinkimų į Europos Parlamentą temomis ir pristatomos Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos...
Read More
Laidoje „NOTA BENE” apie pasitraukimo iš prezidento rinkimų priežastis ir valdančiųjų klaidas

Laidoje „NOTA BENE” apie pasitraukimo iš prezidento rinkimų priežastis ir valdančiųjų klaidas

https://www.youtube.com/watch?v=iZdyZ6RoANs Valdžios keičiasi - o valstybės valdymas negerėja. Visuomenės atmintis tokia trumpa, kad kyla įtarimas, ar tik nesergam kokiais alzhaimeriais?...
Read More

sub meniu


Lietuvos organizacijos

Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalilicija

ntakkNacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija (NTAKK) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Organizacija veiklą pradėjo 2004 m. 2008 m. buvo įregistruota juridinių asmenų registre.

 

 

NTAKK vizija – siekti, jog didžioji dauguma galvotų ir gyventų žinodami, jog blaivybė – gyvenimo norma.

NTAKK siekia tik mokslu grįstų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir lošimų prevencijos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo.

 

NTAKK tikslai:

 

 • vienyti organizacijų veiklą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų  kontrolės politikos srityje;
 • kurti, skatinti ir įgyvendinti mokslo įrodymais grindžiamą tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės politiką;
 • kurti, remti ir vykdyti su tabako, alkoholio ir kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei su priklausomybės sutrikimų kontrolės politika susijusius projektus bei programas;
 • šviesti visuomenę, skatinti blaivų gyvenimo būdą;
 • dalyvauti vertinant, organizuojant ir teikiant pagalbą norintiems atsisakyti priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, azartinių lošimų priklausomybės ir kitų priklausomybės sutrikimų;
 • saugoti ir ginti asmenų, nevartojančių priklausomybę sukeliančių medžiagų, asmenų teises ir saugoti visuomenės sveikatą;
 • teikti pasiūlymus įstatymų leidžiamajai ir vykdomajai valdžiai, valstybės bei kitoms institucijoms dėl veiksmingesnės tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės politikos;
 • Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse organizacijose atstovauti Lietuvos tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų bei priklausomybės sutrikimų kontrolės srityje veikiančias organizacijas;
 • organizuoti regioninius, nacionalinius ir tarptautinius renginius, skirtus alkoholio, tabako bei kitų priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikai, vartojimo prevencijai ir priklausomybės sutrikimų profilaktikai ir gydymui;
 • vykdyti finansinės, socialinės, metodinės, intelektualiosios ir kitos paramos paiešką savo vykdomai veiklai remti;
 • rengti ir skleisti informaciją apie tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politiką, žalą spaudoje ir kitose masinio informavimo priemonėse;
 • prisidėti kuriant ir vertinant priklausomybę sukeliančių psichoaktyviųjų medžiagų ir priklausomybės sutrikimų kontrolės metodikas ir intervencijas, šioje srityje dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimą;
 • dalyvauti tarptautinių tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų, azartinių lošimų kontrolės politikos ir prevencijos organizacijų veikloje ir būti jų nare.

 Kauno jaunimo narkologijos pagalbos centras

kjnpcPagrindinė centro veikla yra orientuota į priklausomybių, o ypač rūkymo prevenciją. Centras kartu su kitomis organizacijomis dalyvauja koordinuojant ir vykdant projektus “Nerūkanti klasė”, “Nepradėk ir laimėsi, mesk ir laimėsi”, “Jaunimas jaunimui”. Centras taip pat vykdo projektus “Gimiau nerūkantis”, “Miestas be tabako” bei organizuoja akcijas, skirtas pasyvaus rūkymo profilaktikai. Centras teikia minimalią pagalbą paaugliams, kurie nori mesti rūkyti. Centras yra Nacionalinės tabako kontrolės koalicijos narys bei Tabako kontrolės konvencijos aljanso narys.

 


Vysk. M.Valančiaus blaivystės sąjūdis

organizacijos-logotipas1Motiejus Valančius yra laikomas blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininku ir puoselėtoju.

Judėjimo pradžia laikomi 1858 m., kai lankydamasis Kupiškyje, paragino užsirašyti į blaivybės broliją ir pats užrašė daugiau nei šimtą pasižadėjusių negerti. Blaivybės draugijų tikslas – atpratinti valstiečius nuo degtinės vartojimo. Blaivybė nebuvo suprantama kaip visiška abstinencija – net davę priesaikas ir įšventinti blaivininkai galėjo saikingai gerti alų, midų ir vyną. Girtavimas XIX a. buvo rimta problema, nes bajorai iš grūdų ir bulvių pertekliaus pagamintą degtinę stengėsi bet kokiais būdais parduoti, girdė savo valstiečius. Iš girtuokliavimo uždarbiavo ir karčemų savininkai.

Girtavimas buvo itin paplitęs ir skaudžiai veikė ūkį. Todėl M. Valančiaus propaguojama blaivybė buvo sutikta su dideliu valstiečių džiaugsmu. Vis dėlto blaivybės draugijos buvo persekiojamos visus šešerius egzistavimo metus, o 1864 m. jas uždraudė Michailas Muravjovas. Dideli blaivybės draugijų priešininkai buvo dvarininkai ir visi, uždarbiavusieji iš degtinės. Blaivybei išplitus, akcizus išsipirkusieji patyrė milžiniškus nuostolius. Kita kliūtis draugijoms organizuoti – carinės Rusijos įstatymai, draudę steigti bet kokias draugijas ar brolijas be atskiro leidimo.

Blaivybę tiek metų gelbėjo tai, kad idėjai pritarė pats caras. Vis dėlto kunigai buvo nuolat persekiojami ir skundžiami, kad taiko fizines bausmes girtaujantiems – dauguma skundų buvo melagingi arba kalti būdavo patys valstiečiai, ne kunigai. Draudžiama buvo surašinėti žmones į blaivybės knygas, juos prisaikdinti. Blaivybės sąjūdis ne tik skatino žmones negerti, bet juos suvienijo, padėjo pamatus tautinei savimonei ugdyti.


LSMU studentų ir gydytojų korporacija Fraternitas Lituanica

fl1902 metais į Petrapilio (Sankt Peterburgo) Karo medicinos akademiją įstojo Vladas Nagevičius. Jis buvo pirmasis lietuvis įstojęs į šią akademiją. Po kiek laiko susibūrus sąmoningiems ir tautinę savimonę turintiems lietuviams buvo pasiūlyta idėja kurti lietuvių medikų broliją. Brolija buvo įkurta Vlado Nagevičiaus, Kazio Oželio, Vlado Ingeliavičiaus, Prano Sližio, Zenono Ščepanavičiaus. Brolija tuo metu buvo slapta ir nelegali. Nors korporacijos idėjų nebuvo galima skelbti viešai, joje sparčiai daugėjo narių.

1909 – 1917 metais į korporaciją buvo priimta daug naujų narių, kurie vėliau pasižymėjo profesinėje, meninėje ar visiuomeninėje veikloje: Jonas Blažys, Juozas Žemgulys, Povilas Stančius, Kostas Fedoravičius, Antanas Matukas,Juozas Stasiūnas, Linas Janulionis, Jonas Čeponis, Albertas Jackūnas, Stasys Mačiulis, Adomas Plepys, Balys Matulionis, Stasys Pilka ir kt. Prasidėjus Rusijos revoliucijai (1917 m.) fraterniečiai išėjo į viešumą ir skleidė korporacijos idėjas lietuviams studentams, aktyviai dalyvavo studentų organizacijų veikloje.

 

1918 metais paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, fraterniečiai sugrįžo į Vilnių ir aktyviai įsitraukė į Lietuvos valstybės atkūrimo darbus.Būdami gydytojai, organizavo kuriamos Lietuvos kariuomenės sanitarinę apsaugą ir rūpinosi karių sveikatingumu. Buvo organizuojami narių susitikimai. 1918 m. Vilniuje buvo surengtas pirmas viešas metinis susirinkimas Lietuvoje. 1920 metais į korporaciją įstojo 10 naujų narių, gydytojų.

1922 metais fraterniečiai, tada visi gydytojai, pakeitė brolijos vardą į Lietuvių gydytojų korporaciją Fraternitas Lithuanica. Korporacija plėtėsi, buvo priimama daug naujų narių. Taip pat buvo priimami, jau studijas baigę ir gydytojų diplomus gavę, Lietuvos universiteto Studentų medikų FL korporacijos , įkurtos 1924 m., nariai.Gydytojų FL korporacija rengdavo susitikimus bent kartą į metus ir dažniau. Metiniai susirinkimai buvo sušaukiami rudenį. 1939 metais gydytojų korporacijai priklausė apie 130 gydytojų.

Gydytojų fraternitiečių paskatinti, keli Lietuvos universiteto studentai medikai Kaune, 1924 m. lapkričio 19 d. įsteigė Studentų medikų korporaciją Fraternitas Lithuanica. Jos steigėjai buvo studentai: P. Kusa, V. Plečkauskas, P. Narkus, S. Molis ir keli kiti. Jos steigiamajame susirinkime dalyvavo ir dr. Jonas Basanavičius, kuris buvo ir šio susirinkimo pirmininku. Studentų korporacija Fraternitas Lituanca veikė atskirai nuo tokio pat pavadinimo gydytojų korporacijos, tačiau palaikė glaudžius tarpusavio santykius. Studentų korporacijos nariai gavęs studijų baigimo diplomus tapdavo gydytojų korporacijos nariais. 1939 metais studentų korporacija turėjo apie 75 narius.

1940 metais Sovietų Rusijai okupavus Lietuvą abi korporacijos, tiek gydytojų, tiek studentų, nutraukė savo veiklą, o jų turtas buvo nusavintas. Daugelis fraterniečių buvo persekiojami, dalis ištremti., nužudyti. Rusus išstūmę vokiečių okupantai situacijos nepagerino. Korporacijų veikla nebuvo atnaujinus. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, Lietuvą vėl okupavus sovietams, daugelis fraterniečių paliko Lietuvą ir traukėsi į Vakarus. Tik 1948 metais fraterniečiams pavyko sušaukti suvažiavimus. Jie įvyko Bad Rehberge ir Augsburge. Augsburge susirinkę frateriečiai priėmė naujus įstatus, kurie atitiko ankstesnius korporacijos įstatus. Tačiau dauguma fraterniečių paliko Europą ir korporacijos atgaivinimo darbai vėl nutrūko. 7 fraterniečiai pasiekė Australiją, 7 – Kanadą, o 53 įsikūrė JAV. Čikagoje, JAV, apsigyvenę fraterniečiai 1950 metais sušaukė metinį susirinkimą, vėliau tai padarė Niujorke ir Klivlende gyvenantys korporantai. Taigi fraterniečiai pasidalino į tris padalinius: Čikagos, Niujorko ir Klivlendo, kurie tarpusavyje bendradarbiavo, rengdavo bendrus metinius susirinkimus. Tačiau korporantų skaičius mažėjo ir Fraternitas Lituanica veikla nyko. Su tokia pat situacija susidūrė ir moterų gydytojų korporacija Patria, todėl 1975 metais gegužės 25 d. Čikagoje abi korporacijos susijungė. Šiuo susijungimu siekta sustiprinti ir koordinuoti bendrą veiklą. Nuo susijungimo dienos abi korporacijos veikia kaip vienas vienetas, nors viduje gali tvarkytis autonomiškai. Patrijietės, kurios turi savo korporacijos juostas ir ženklus, gali ir toliau jas nešioti, nors sujungta korporacija įstatuose priėmė Fraternitas Lituanica spalvas bei ženklus. Patrijos cirkelis išliko ir yra įrašomas greta Fraternitas Lituanica cirkelio, naujai įstojusių patrijiečių perpetinėse juostelėse atsispindi Fraternitas Lituanica spalvos (juoda ir geltona), o kepurėlėse išsiuvinėjamas Patria cirkelis bei įterpiama raudona spalva juostelėje tarp juodos ir geltonos, reiškianti tėvynės meilę.

 

Po Lietuvos nepriklausomybės atsikūrimo atsikūrė ir korporacija Fraternitas Lituanica. 1991 metų gegužės 7 d. įvykusį atsikūrimą iniciavo iš JAV grįžę filisteriai Vytautas Sirijos Gira bei prof. Jonas Lelis. Į korporacijos veiklą tuo metu įsijungė ir nauji nariai, kurie toliau dalyvauja korporacijos veikloje ir puoselėja jos tradicijas. Kiekvieną rudenį korporacijos veikla pradedama Initium semestri (lot. semestro pradžia) ir baigiama vasaros pradžioje Finis semestri (lot. semestro pabaiga).


Lietuvos medicinos studentų asociacija

logo-1LiMSA kiekvienam medicinos studentui suteikia galimybę ne tik sėdėti prie knygų, bet kartu įsitraukti ir į visuomeninę veiklą. Šioje organizacijoje studentas gali ne tik susirasti daug draugų, būti pripažintas, bet kartu pažinti vyresnius ir jaunesnius savo kolegas, susipažinti su kitų šalių medicinos studentais, potencialiais savo kolegomis, būti aktyviu visuomenes piliečiu, įgyti patirties organizuojant projektus, keliaujant ir bendraujant. LiMSA – tai organizacija, kur tu gali laisvai įgyvendinti idejas.

Vienyti ir siekti, kad Lietuvos medicinos studentai ugdytų savo asmenybę, etinius ir humanistinius įgūdžius, įgytų maksimalias profesines žinias ir taptų gerais specialistais, aktyviais tautos ir pasaulio bendruomenės nariais. Įgyta kompetencija naudotųsi visuomenės švietimui sveikatos temomis, supažindinimui, kaip reikėtų išvengti ligų ir dar daug kitų vertingų dalykų.